พระธาตุภูปอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุภูปอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านหนองกลาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ และมีจุดชมวิวอำเภอเชียงม่วนที่สวยงาม
การเดินทาง :  จากอำเภอเชียงม่วน ไปบ้านหนองกลาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :165