Mini Siam

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  Mini Siam
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  143 ถนนสุขุมวิท พัทยา จังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.96
longitude :  100.91
รายละเอียด :  เมืองจำลองสยาม เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ โดยแบ่งเป็น เมืองจำลองสยาม และเมืองจำลองยุโรป พื้นที่ส่วนอื่นได้จัดสรรเป็นโถงขายบัตรเข้าชม พื้นที่เช่าสำหรับร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแบบจำลองชิ้นแรก
การเดินทาง :  143 ถนนสุขุมวิท พัทยา จังหวัดชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :683