วัดพระบาทบัวบก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระบาทบัวบก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านติ้ว ม.6, 16
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่สร้างเจดีครอบไว้
การเดินทาง :  บ้านติ้ว ม.6, 16

จำนวนผู้เข้าชม :335