หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ดอกคำใต้ > พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา ต.สว่างอาราณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงทรัพยากร โบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุทชน เพื่อให่คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ช่วยสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ทำให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาทรัพยากร ในขณะเดียวกันจะทำให้ทรัพยากรดำรงอยู่อย่างเป็นประโยชน์ยาวนานที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น
การเดินทาง :  จากตัวเมืองพะเยามาถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นระยะทางประมาณ17กิโมตร

จำนวนผู้เข้าชม :418