หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > กาญจนดิษฐ์ > พิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองท่าทอง
พิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองท่าทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองท่าทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.24
longitude :  99.51
รายละเอียด :  เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นเมืองท่าทอง เป็นแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะ สถานที่ต้องแติดกับวัดเขาพระนิ่ม ติดกับคลองท่าทอง
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดิน 4117

จำนวนผู้เข้าชม :408