ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนวัดศรีชมชื่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนวัดศรีชมชื่นใกล้กับแม่น้ำเลย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวอำเภอวังสะพุงและอำเภอใกล้เคียง
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :376