ศาลเจ้าปู่-ย่าวังสะพุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่-ย่าวังสะพุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนภูมิวิถี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอวังสะพุง ลักษณะการก่อสร้างแบบจีน โดยจะมีการจัดงานงิ้วเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :378