หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > หนองเสือ > พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ชุมชนคลองรังสิต ตำบลบึงชำอ้อ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ชุมชนคลองรังสิต ตำบลบึงชำอ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ชุมชนคลองรังสิต ตำบลบึงชำอ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  029059996
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำชุมชน 1.ดูแลคลอง 2.ช่อมแซมบ่อพักน้ำ 3.นวัตกรรมเรือดูดตะกอนดินเลนในล่องสวน และ 4.ทฤษฎีใหม่ริมคลองตามแนวทางพระราชดำริ"
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัวและรถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :374