วัดสอนดีศรีเจริญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสอนดีศรีเจริญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  029059996
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่ก่อนพระครูโสภณ ธัญคุณณ (หลวงพ่อรส) เป็นเจ้าอาวาส และท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2539 หลังจากที่ท่านมรณภาพลงสังขารของท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อย เป็นที่สักการะของประชาชนในตำบลบึงชำอ้อ"
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :378