หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > หนองเสือ > วัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  88 หมู่ที่ 1 คลอง 8 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  029059996
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และกราบไหว้สักการะ"
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :368