ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :340