สวนสตอเบอรี่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสตอเบอรี่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแสงภา อภอนาแห้ว จังหวัดเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผลผลิตจะออกเดือน ธันวาคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี สามารถเก็บผลสตอเบอรี่ ได้ที่สวนในพื้นที่ตำบลแสงภา
การเดินทาง :  ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โทร 042079434

จำนวนผู้เข้าชม :390