ไร่ปวริศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่ปวริศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านซับสวอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารพิษ
การเดินทาง :  หมู่ 6 บ้านซับสวอง

จำนวนผู้เข้าชม :615