หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > สวี > ป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน
ป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 140-0-00 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :396