ห้วยนางมา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยนางมา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.05
longitude :  105.05
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศแบบลูกทุ่ง รับอากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่ปล่อยปลา มีต้นไม้เขียวขจี รับลมเย็นสบาย
การเดินทาง :  ระยะทาง 800 เมตร ห่างจากหมู่บ้าน ตั้งอยู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ใช้ยานพาหนะในการเดินทาง คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานปันเพื่อออกกำลังกาย และชมบรรยายกาศสองริมทางก่อนมาถึงที่พักผ่อน

จำนวนผู้เข้าชม :374