วัดป่ากะพี้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่ากะพี้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อกล่อม พรมสโร พระคู่บ้านคู่ตำบล
การเดินทาง :  ถนนสาย 1104 เส้นตำบลพญาแมน ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลบ้านหม้อ และตำบลคอรุม

จำนวนผู้เข้าชม :417