วัดนิคมเขมาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนิคมเขมาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "วัดนิคมเขมาราม ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่ประจำตำบลพุคำจาน"
การเดินทาง :  "ใช้เส้นทางสระบุรี-ลพบุรี ห่างจากอำเภอพระพุทธบาท ประมาณ 4 กิโลเมตร"

จำนวนผู้เข้าชม :364