วัดพุคำจาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพุคำจาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "พุคำบรรพตตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาอีมด ห่างจากถนนหลวงสายกรุงเทพฯ - ลพบุรี ประมาณ ๑.๕ กม. ในอดีตเคยเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำเขาอีมด ต่อมาถูกสร้างเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวบ้าน และพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป วัดแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วๆ ไป ที่ต้องการศึกษาธรรมชาติกับคน เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น วัดนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเขาอีมด ซึ่งถ้ำเขาอีมดนี้เป็นแหล่งโบราณคดีทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ"
การเดินทาง :  "วัดบรรพตตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาอีมด ห่างจากถนนหลวงสายกรุงเทพฯ - ลพบุรี ประมาณ ๑.๕ กม."

จำนวนผู้เข้าชม :392