พระธาตุศรีจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุศรีจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุศรีจันทร์
การเดินทาง :  บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ถนนบ้านสร้างก่อ - บ้านโนนธาตุ

จำนวนผู้เข้าชม :384