รูปปั้นจำลองอ้ายใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รูปปั้นจำลองอ้ายใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  รูปปั้นจำลองอ้ายใหญ่
การเดินทาง :  ถนนสายบ้านสร้างก่อ - บ้านโนนธาตุ - บ้านนาอ้ายใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม :364