หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > พระแสง > สถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์
สถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  1.รถประจำทางขนาดเล็กจากอำเภอพระแสงผ่านสถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์ ถนนสาย 4009 ระยะทาง 35 กิโลเมตร 2.รถโดยสารประจำทาง สายสุราษฎร์ธานี-บางสวรรค์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงสถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์ ระยะทาง 113 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :506