ต้นมะขามเฒ่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นมะขามเฒ่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดมะขามเฒ่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036701645
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ต้นมะขามเฒ่า มีขนาดใหญ่และเก่าแก่มาก มีอายุประมาณ 800 ปี เชื่อกันว่าเกิดเองตามธรรมชาติ ขนาดต้นสูง 22.80 เมตร ศูนย์กลางพุ่ม 25 เมตร รอบต้น 8.40 เมตร
การเดินทาง :  เดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ผ่านเข้าหมุ่บ้านสระเตยใหญ่ และสระเตยน้อย เพื่อที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านมะขามเฒ่า เดินทางประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :419