หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครพนม > เรณูนคร > ประเพณีกินปลาห้วยแคนแดนกระติบข้าวใหญ่ ลาบไก่งวงแซบ
ประเพณีกินปลาห้วยแคนแดนกระติบข้าวใหญ่ ลาบไก่งวงแซบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีกินปลาห้วยแคนแดนกระติบข้าวใหญ่ ลาบไก่งวงแซบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.03
longitude :  104.70
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. ของทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถประจำทาง และอากาศยาน

จำนวนผู้เข้าชม :67