วัดเทพจันทร์ลอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเทพจันทร์ลอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเทพจันทร์ลอย หมู่ที่1 ตำบลนครหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเทพจันทร์ลอย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๕ ชาวบ้านเรียก ?วัดนอก? นับเข้าเป็นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว นับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๐
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :463