หน้าแรก > ภาคกลาง > กาญจนบุรี > เมืองกาญจนบุรี > ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034511331
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา เลียบริมน้ำแม่กลอง หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นปอดแห่งใหม่ของกาญจนบุรี ด้วยสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เหมาะกับคนสามวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ถนนเลียบริมน้ำแห่งนี้มีความยาว 500 เมตร สองฝากฝั่งลำน้ำแม่กลอง มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยไม้นานาพันธ์ุ น้ำใสไหลเย็น เป็นพื้นที่ติดต่อกับหาดทรายชุกโดน จึงถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและเทศบาลได้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ โดยการจัดงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางห่างจากกรุงเทพ 127 กม. เข้าสู่ตัวจังหวัดกาญจนบุรี ถึงหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ให้แยกซ้าย ข้ามสะพานแม่กลอง เลี้ยวซ้ายลอดซุ้มประตูบ้านลุ่มดงกระเบา ตรงตามทางถนนอีกประมาณ กิโลเมตร ถึงลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา

จำนวนผู้เข้าชม :432