หน้าแรก > ภาคใต้ > ภูเก็ต > กะทู้ > วัดสุวรรณคีรีวงก์
วัดสุวรรณคีรีวงก์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสุวรรณคีรีวงก์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสุวรรณคีรีวงก์ เป็นวัดเดียวในพื้นที่ตำบลป่าตอง เดิมชื่อวัดป่าตอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุวรรณคีรีวงก์ หลังจากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2435 มีปูชนียบุคคลที่สำคัญของวัดในอดีต คือ หลวงพ่อเขี้ยว หรือ พระครูพิศิษฐ์กรณีย์ ผู้นำความเจริญมาสู่ป่าตองโดยการตัดถนนจากบ้านกะทุ้ถึงบ้านป่าตอง และเป็นผู้ริเริ่มโรงเรียนประชาบาลขึ้นในวัด คือ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนวิชิตสงคราม หรือทางหลวงหมายเลข 4020 ไป 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4029ไปอีก 6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง

จำนวนผู้เข้าชม :241