วัดคลองเจ้า(หลวงพ่อทันใจ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลองเจ้า(หลวงพ่อทันใจ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.70
longitude :  101.05
รายละเอียด :  ศาสนสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 304 เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมมากราบไว้ขอพร ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักด็สิทธิ์ ใครขอสิ่งใดได้สิ่งนั้น แต่มีข้อแม้ว่าขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถประจำทางโดยสารสาย 54,57,907

จำนวนผู้เข้าชม :502