หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > พิบูลมังสาหาร > ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.13
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.13

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.13
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-251474
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
การเดินทาง :  เดินทางจาก อบต ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :427