ละลุคลองทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ละลุคลองทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  "ม.8 บ้านคลองทราย"
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กล่าวว่า ที่บ้านคลองทราย หมู่ 8 ต.หนองม่วง มีป่าชุมชนบนพื้นที่สาธารณะกว่า 250 ไร่ ติดกับเขาอีด่าง พื้นที่แห่งนี้มีลักษณะพิเศษกว่าแหล่งอื่น คือมีต้นสีดาป่า หรือต้นไม้พื้นเมืองขึ้นหนาทึบ และในพื้นที่ที่ต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นต้องเกิดที่ดินละลุเท่านั้น
การเดินทาง :  ผู้ใหญ่บ้านคลองทรายกล่าวว่า ละลุที่บ้านคลองทรายประมาณ 100 ไร่ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เนื่องจากเป็นเส้นทางเกวียน สิ่งแรกที่ต้องพัฒนา คือ การสร้างถนนเข้าไปถึงละลุ  

จำนวนผู้เข้าชม :770