ท่าน้ำก่ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าน้ำก่ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านโนนกุงพัฒนา ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.12
longitude :  104.35
รายละเอียด :  เป็นลำน้ำที่ไหลผ่าน บรรยากาศดี
การเดินทาง :  จักรยาน, จักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :423