ฝายชะลอน้ำคลองพุดหง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายชะลอน้ำคลองพุดหง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ฝายชะลอน้ำคลองพุดหง อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และเพื่อชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ำอีกด้วย
การเดินทาง :  มาจากอำเภอทุ่งสงถึงอำเภอร่อนพิบูลย์ ประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ถัดจากเทศบาลตำบลหินตก ฝั่งเดียวกัน และเยื้องนิคมพุดหง

จำนวนผู้เข้าชม :375