หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > บันไดขึ้นภูเขาเจียก
บันไดขึ้นภูเขาเจียก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บันไดขึ้นภูเขาเจียก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  100.03
รายละเอียด :  นักท่องเที่ยวสามารถใช้บันไดซึ่งมีจำนวน 839 ขั้นเดินขึ้นสู่ยอดภูเขาเจียกเพื่อชมทัศนียภาพเมืองพัทลุงโดยรอบ
การเดินทาง :  จากเส้นทางรถยนต์สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เข้าสู่ถนนสายเขาเจียก-โคกม่วง ระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ เป็นที่ตั้งของภูเขาเจียก บริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชนอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม :507