วัดชัยศรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชัยศรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเสียว หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.73
longitude :  102.86
รายละเอียด :  เป็นวัดประจำหมู่บ้านเสียว หมู่ที่ 9 และ 13
การเดินทาง :  สามารถเดินทางตามถนนสายมิตรภาพแยกไปอำเภอกระนวน ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ในหมู่บ้านเสียว หมู่ที่ 9

จำนวนผู้เข้าชม :340