หนองห้วยชัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองห้วยชัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังเกิ้ง หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.71
longitude :  102.85
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศที่ได้ในการชมสัตว์น้ำ และวิธีชีวิตชาวบ้านในการหาปลา
การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนอำเภอน้ำพอง - วังชัย ห่างจากตัวอำเภอน้ำพอง ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ท้ายบ้านวังเกิ้ง หมู่ที่ 4

จำนวนผู้เข้าชม :342