อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเสียว หมู่ที่ 9, 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.74
longitude :  102.86
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการทำฝายทดน้ำห้วยเสียว เพื่อใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค ของชุมชนบ้านเสียว และยังเป็นแหล่งประกอบอาชีพของชาวบ้าน เหมาะสมหรับคนชอบหาปลา
การเดินทาง :  อยู่ในหมู่บ้านเสียว ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :365