หน้าแรก > ภาคใต้ > ภูเก็ต > กะทู้ > ราชปาทานุสรณ์
ราชปาทานุสรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ราชปาทานุสรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ราชปาทานุสรณ์ หรือในความหมายที่แปลว่า อนุสาวรีย์แห่งรอยพระบาทนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อสร้างโดยพระครูพิศิษฐ์กรณีย์ ( เขี้ยว ) และชาวบ้านตำบลป่าตอง โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จมาเยือนอำเภอป่าตอง โดยรถยนต์พระที่นั่ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2502 โดยมิได้ทูลเชิญเสด็จ และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2510 สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ได้เสด็จมายังอนุสรณ์แห่งนี้พร้อมได้ลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมายังตำบลป่าตองอีกครั้ง พร้อมลงพระปรมาภิไธยไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ทั้งสองพระองค์ และต่อมาได้มีการจำลองพระปรมาภิไธยทั้งหมดไว้บนแผ่นหินอ่อนประดับไว้
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนวิชิตสงคราม หรือทางหลวงหมายเลข 4020 ไป 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4029 ไปอีก 6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2036 ประมาณ 400 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :272