หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > พระแสง > แหล่งท่องเที่ยวสระแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวสระแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวสระแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  1.รถโดยสารบ้านส้อง-บางสวรรค์ ผ่านอำเภอพระแสงถนนสาย 4009 ถึงเทศบลตำบลบางสวรรค์ ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร 2. รถตู้โดยสารสุราษฎร์ธานี-บางสวรรค์ จากจังหวัดสุราษฎ์ธานีถึงเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :347