วิถีชีวิตแบบเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิถีชีวิตแบบเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ.โนนสมบูรณ์ ม.7
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0828745462
latitude :  15.50
longitude :  102.86
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลละหานปลาค้าว
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ เดินทางจากอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ไปยังหมู่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :442