แปลงปลูกป่า fpt49

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แปลงปลูกป่า fpt49
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บริเวณป่าเขาภูหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.69
longitude :  114.07
รายละเอียด :  แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FPT 49 ตั้งอยู่ที่ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง พื้นที่ปลูกจำนวน 26,675 ไร่ ดำเนินการปลูกเมื่อปี 2538-2540 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การเดินทาง :  เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 304 แยกเข้าทางหลวงชนบทสายบ้านบะใหญ่-บุตาสง บริเวณบ้านบะใหญ่ตรงไปประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงขึ้นเขาภูหลวงบริเวณหมู่บ้านโนนทอง หมู่9 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :487