น้ำตกห้วยตาดยาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยตาดยาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกธรรมชาติงดงาม บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
การเดินทาง :  บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวนผู้เข้าชม :382