วัดเขาไก่ห้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาไก่ห้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.หนองมะโมง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัด 1 ใน 6 แห่ง ของ ต.หนองมะโมง มีประชาชนในพื้นที่ ม.7,ม.8 มาตักบาตรทำบุญ
การเดินทาง :  ระยะห่างจาก ทต.หนองมะโมง 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :103