วัดเขาเกล็ด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาเกล็ด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัด 1 ใน 6 แห่ง ที่สำคัญของ ต. หนองมะโมง มีประชาชน ม.8 และพื้นที่ใกล้เคียงมาตักบาตรทำบุญเป็นประจำ
การเดินทาง :  ห่างจาก ทต.หนองมะโมง ระยะทาง 15 กิโลมตร

จำนวนผู้เข้าชม :60