วัดบ้านผำใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านผำใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านผำ หมู่ 7 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบ้านผำใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสรวง ซึ่งแหล่งที่ตั้งของวัดแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนที่มีความรักใคร่สามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี
การเดินทาง :  รถยนต์โดยสารประจำทาง สายร้อยเอ็ด-เมืองสรวง

จำนวนผู้เข้าชม :82