หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บึงกาฬ > โซ่พิสัย > หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น
หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดสังขลิการาม ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.08
longitude :  103.44
รายละเอียด :  ประวัติพระเจ้าแสนสามหมื่น พระเจ้าแสนสามหมื่น สร้างในสมัยเชียงแสนเป็นราชธานี ซึ่งประมาณ ๘๐๐ ปีมาแล้ว เจ้าอนุวงษ์แห่งนครเวียงจันทน์ได้อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่น มาประดิษฐ์สถานไว้ในหอไตร(เวียงจันทน์)เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว
การเดินทาง :  เส้นทางติดต่อระหว่างอำเภอกับจังหวัดบึงกาฬโดยใช้ทางรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้ บึงกาฬ ? ปากคาด ? โซ่พิสัย บึงกาฬ ? พรเจริญ ? โซ่พิสัย บึงกาฬ ? บ้านดอนอุดม ? บ้านคำแก้ว ? โซ่พิสัย

จำนวนผู้เข้าชม :330