วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.09
longitude :  103.75
รายละเอียด :  วัดใหญ่ศรีมหาธาตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  จากร้อยเอ็ดมาถึงบ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางมายังวัดใหญ่ศรีมหาธาตุ ประมาณ 13 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :336