แก่งเกาะใหญ๋

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งเกาะใหญ๋
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.21 บ้านใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ณ ม.21 บ้านใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :363