หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > ห้วยยอด > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.บางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการเกษตร การทำการเกษตรแบบพอเพียง
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากอำเภอห้วยยอด ประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :404