วัดพระธาตุหนองหมัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุหนองหมัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 บ้านท่าสัง ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุหนองหมัดเป็นโบราณสถานที่เก่า แก่ของท้องถิ่น ตั้งอยู่ห่างจากบ้านท่าสัง หมู่ที่ 5 ประมาณ 1 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยขอมเรืองอำนาจ ประมาณ 800 ? 1,000 ปี วัดพระธาตุหนองหมัดตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำปาว บริเวณท่าน้ำชื่อ "ท่าคอม้า" ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามตำนานเท้าผาแดงนางไอ่ แต่ริมฝั่งลำน้ำที่เป็นที่ตั้งของวัดนี้มีลักษณะเป็นคุ้งแอ่งน้ำลึก เรียกว่า ?หนองหมัด? ซึ่งที่มาของชื่อหนองหมัดนี้เล่ากันว่า มีตัวสัตว์ประหลาดประเภทหนึ่งตัวเท่าหมูป่า แต่มีลักษณะคล้ายตัวหมัด ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี สัตว์ประหลาดดังกล่าวนี้จะออกมาเล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้ ทางเข้าของสัตว์ประหลาดตัวนี้จะเป็นโพรงบริเวณหน้าอุโบสถ ส่วนทางออกอยู่ด้านหลังอุโบสถ ผู้คนที่พบเห็นจึงคิดว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นเจ้าที่แปลงกายออกมาเล่นน้ำ จึงพากันหวาดกลัวแต่ก็ยังให้ความเคารพตามความเชื่อของชาวบ้าน ต่อมาชาวบ้านได้ทำพิธีอัญเชิญให้เจ้าที่สถิตอยู่ใต้อุโบสถมิให้ปรากฏกาย แล้วก็ก่อสถูปและเจดีย์พร้อมนำของมีค่าเก็บไว้ภายใต้อุโบสถและเจดีย์ ชาวบ้านเรียกชื่อองค์พระธาตุตามตำนานที่เล่าต่อกันมาว่า ?พระธาตหนองหมัด? และมีการทำพิธีสักการะบูชาองค์พระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งมีการสรงน้ำพระธาตุองค์เล็ก และองค์ใหญ่ พระประธานภายในอุโบสถ และจุดบั้งไฟบูชาเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นศิริมงคลมาโดยตลอด จนถึงประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านท่าสังและหมู่บ้านใกล้เคียงก็นิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษา และร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาสภาพไม่ให้ชำรุด เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ปัจจุบันองค์พระธาตุหนองหมัด องค์ใหญ่ได้ทรุดตัวและผุกร่อนลงตามกาลเวลาคงเหลือแต่ฐานและพระธาตุองค์เล็ก และมีการก่อสร้างอุโบสถครอบระหว่างองค์พระธาตุทั้ง 2 องค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำหรับบูชาสักการะของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ห่างจากบ้านท่าสัง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :324