เกาะแรต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะแรต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนเกาะแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชนเกาะแรต ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก ทั้งหมู่บ้านซึ่งอยู่ทิศเหนือของเทศบาลเมืองดอนสัก ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และประกอบอาชีพประมง เหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชาวประมง หรือพักแบบโฮมสเตย์
การเดินทาง :  ชุมชนเกาะแรต ห่างจากเทศบาลเมืองดอนสัก ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :364