ทุ่งดอกหญ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งดอกหญ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อบต.นาเลิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทุ่งดอกหญ้าฤดูฝน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัวหรือรถนำเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :84